Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost-Veluwe

Over Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost-Veluwe

Wij zetten ons in voor de belangen van mensen met functiebeperkingen. Dit doen wij door het bieden van ontspanningsactiviteiten en door belangenbehartiging. De ontspanningsactiviteiten zijn gericht op groepsactiviteiten.Hiertoe behoren dagtochten per bus of boot, toneel, truckersdag, kerst_inn e.d. De belangenbehartiging is gericht op het behartigen van gemeenschapsbelangen. Het doel hierbij is het creëren van gelijkwaardige mogelijkheden voor een ieder. Denk hierbij aan sport, onderwijs, recreatie, toegankelijkheid van straten en gebouwen, vervoer e.d. Het creëren van gelijkwaardige mogelijkheden is in handen van beleidsinstanties. Dit betekent hen bewustmaken van bestaande ongelijkwaardige mogelijkheden voor mensen met een functiebeperking. Vervolgens proberen wij deze instanties er toe bewegen de ongelijkwaardige mogelijkheden op te heffen.

Foto's

Cover Photos

Cover Photos

Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost-Veluwe